Виноград сорта византия описание фото

Виноград сорта византия описание фото

Виноград сорту візантія: опис, фото

 • Відміну від Страшенского
  • Про виноград Страшенского
  • Відмінності
 • Про сорт Візантія
  • Характеристика
  • Плюси
 • Як вирощувати

Вибрати сорт винограду важко т. к. їх занадто багато. У кожного свої плюси і мінуси. Сьогодні ми поговоримо про виноград Візантія.

Виноград Візантія вирощується вже більше 30 років

Відміну від Страшенского

Садівники кажуть про те, що цей Візантія за характеристиками нагадує сорт Страшенского. Він відомий вже більше 30 років, і є одним з найкращих гібридів винограду.

Про виноград Страшенского

Сорт Страшенского був виведений в 80-их роках двадцятого століття Журавльовим М. С. Його інша назва – Консул. Кущ винограду може бути сильнорослою, і середньорослих, лоза виростає до 2 м. Грона винограду вражають розмірами, важать від одного до півтора кілограм, ягоди – великі, від 8 до 14 р. Вони темного кольору, чорні. Його відносять до середньораннім сортам, які визрівають за сто тридцять – сто сорок п’ять днів. Ягоди у нього соковиті, м’ясисті, скоринка у них тонка. Їх смак був оцінений на 8 балів з 10 можливих. З куща збирають до 30 кг ягід, а при вирощуванні в промислових масштабах – 250 центнерів з гектара. Зберігаються не довго, не переносять тривалу транспортування. В цьому відношенні Візантія краще.

Виноград Страшенський за своїми характеристиками схожий з Візантією

Відмінності

Характеристики цих двох сортів так схожі, що садівники переконані, що ягоди в них не просто схожі, а повні копії. На думку багатьох цей виноград такий схожий, що розрізняти їх не має сенсу. Але відмінності є:

 • Візантія більш стійка, ніж Страшенкий.
 • Він набагато краще запилюється.
 • У цього сорту вище морозостійкість.
 • Ягоди у нього набагато смачніше. Це дуже важливо, адже ягоди і є та мета, до якої прагне садівник, висаджуючи виноград. У Візантії немає тієї кислинки, яка присутня у Страшенского.
 • У Сташенского листя рослини більш розсічені і з зворотного боку коронка гладка, не опушена. У Візантії є легке опушення.
 • Сила росту у неї слабкіше.

Про сорт Візантія

Умовно всі сорти ділять на чотири групи:

 • Столові, призначені для вживання в їжу.
 • Винні, вже зрозуміло з назви, для чого вони потрібні.
 • Для соку.
 • Для ізюму.

Характеристика

Сорт Візантія відносять до їдальні формі винограду. Одне є середньостиглим рослиною, термін дозрівання якого – сто двадцять – сто тридцять днів. Кущі винограду сягають величезних розмірів, т. к. він сильнорослий. Сам кущ потужний, відрізняється якісним визріванням лози. Квітка у рослини двостатева, тому з запиленням проблем не буде. Грона – помірної щільності, великі, витягнуті, одна гроно може важити до одного кілограма, середня вага – 800 – 1000 р. На них видно соковиті великі ягоди чорного кольору. Вони відрізняються особливим смаком, без кислинки. Кожна ягідка в середньому важить 9-12 р. Їх м’якоть солодка, соковита.

Виноград сорту Візантія дає грона середньою вагою 1 кг

Плюси

Плюси цього сорту:

 • Морозостійкий. Витримує морози до мінус двадцять чотирьох градусів, що плюс для винограду, виноград все ж воліють рости в теплі.
 • Рідко хворіє. У нього стійкість до хвороб.
 • Зберігається і транспортується. Цей виноград має чудовий товарний вигляд. Її на ринку купують краще всіх чорно забарвлених. До того ж вона прекрасно зберігається і не псується при транспортуванні

Як вирощувати

Садять живці винограду на південній стороні ділянки, там, де немає високих дерев. Висаджують його восени або навесні. Садять саме живці, які легко виростають до стану материнської лози. Виноград необхідно регулярно поливати, не забуваючи про підгодівлі. Корисні для нього органічні добрива.

Кожен рік потрібно правильно формувати кущ, для чого його підрізають, обламують старі гілки і прищипують. Доглянуте рослина менше хворіє.

Вирощувати це рослиною не складно. Воно урожайне, стійке до хвороб, тому рекомендовано багатьма, як один з кращих сортів, нехай і не нові, зате перевірених і популярних. Росте на багатьох садових ділянках.

О сорте винограда Византия

Выбрать сорт винограда трудно т.к. их слишком много. У каждого свои плюсы и минусы. Сегодня мы поговорим о винограде Византия.

Виноград Византия выращивается уже более 30 лет

Отличие от Страшенского

Садоводы говорят о том, что этот Византия по характеристикам напоминает сорт Страшенского. Он известен уже более 30 лет, и является одним из лучших гибридов винограда.

О винограде Страшенского

Сорт Страшенского был выведен в 80-ых годах двадцатого века Журавлевым М.С. Его другое название – Консул. Куст винограда может быть сильнорослым, и среднерослым, лоза вырастает до 2 м. Грозди винограда впечатляют размерами, весят от одного до полутора килограмм, ягоды – большие, от 8 до 14 г. Они темного цвета, черные. Его относят к среднеранним сортам, которые вызревают за сто тридцать – сто сорок пять дней. Ягоды у него сочные, мясистые, корочка у них тонкая. Их вкус был оценен на 8 баллов из возможных 10. С куста собирают до 30 кг ягод, а при выращивании в промышленных масштабах – 250 центнеров с гектара. Хранятся не долго, не переносят продолжительную транспортировку. В этом отношении Византия лучше.

Читать еще:  Можно ли виноград при грудном вскармливании кормящей маме

Виноград Страшенский по своим характеристикам схож с Византией

Отличия

Характеристики этих двух сортов так похожи, что садоводы уверены, что ягоды у них не просто похожи, а полные копии. По мнению многих этот виноград так похож, что различать их не имеет смысла. Но отличия есть:

 • Византия более устойчивая, чем Страшенкий.
 • Он намного лучше опыляется.
 • У этого сорта выше морозостойкость.
 • Ягоды у него намного вкуснее. Это очень важно, ведь ягоды и есть та цель, к которой стремится садовод, высаживая виноград. У Византии нет той кислинки, которая присутствует у Страшенского.
 • У Сташенского листья растения более рассеченные и с обратной стороны коронка гладкая, не опушенная. У Византии есть легкое опушение.
 • Сила роста у нее слабее.

О сорте Византия

Условно все сорта делят на четыре группы:

 • Столовые, предназначенные для употребления в пищу.
 • Винные, уже понятно из названия для чего они нужны.
 • Для сока.
 • Для изюма.

Характеристика

Сорт Византия относят к столовой форме винограда. Одно является среднеспелым растением, срок созревания которого – сто двадцать – сто тридцать дней. Кусты винограда достигают огромных размеров, т.к. он сильнорослый. Сам куст мощный, отличается качественным вызреванием лозы. Цветок у растения обоеполый, поэтому с опылением проблем не будет. Грозди – умеренной плотности, крупные, вытянутые, одна гроздь может весить до одного килограмма, средний вес – 800- 1000 г. На них видны сочные крупные ягоды черного цвета. Они отличаются особым вкусом, без кислинки. Каждая ягодка в среднем весит 9-12 г. Их мякоть сладкая, сочная.

Виноград сорта Византия дает грозди средним весом 1 кг

Плюсы

Плюсы этого сорта:

 • Морозостойкий. Выдерживает морозы до минус двадцать четырех градусов, что плюс для винограда, виноград все же предпочитают расти в тепле.
 • Редко болеет. У него устойчивость к болезням.
 • Хранится и транспортируется. Этот виноград имеет отличный товарный вид. Ее на рынке покупают лучше всех черно окрашенных. К тому же она прекрасно хранится и не портится при транспортировке

Как выращивать

Сажают черенки винограда на южной стороне участка, там, где нет высоких деревьев. Высаживают его осенью или же весной. Сажают именно черенки, которые легко вырастают до состояния материнской лозы. Виноград необходимо регулярно поливать, не забывая о подкормках. Полезны для него органические удобрения.

Каждый год нужно правильно формировать куст, для чего его подрезают, обламывают старые ветки и прищипывают. Ухоженное растение меньше болеет.

Выращивать это растением не сложно. Оно урожайное, стойкое к болезням, поэтому рекомендовано многими, как один из лучших сортов, пусть и не новых, зато проверенных и популярных. Растет на многих садовых участках.

Виноград сорта византия описание фото

История создания

Гибридная форма «Страшенский» (ударение на «е») создавалась в НИИ Виноградарства и Виноделия Молдовы и является результатом планомерной работы группы сотрудников НПО «Виерул»:М. С. Журавеля, Г. М. Борзиковой, И. П. Гаврилова, Н. И. Гузуна. Испытания новой формы проводились близ города Страшены, по названию которого она и была впоследствии именована.

Перед селекционерами стояла задача вывести устойчивый к засухам и высоким летним температурам сорт, обладающий высоким сахаронакоплением и крупной ягодой. С этими задачами ученые справились отлично, в результате появился сорт «Страшенский» именуемый также «Консул».

Ботаническое описание

Виноград «Белый великан» столовый сорт, среднераннего срока созревания. До первого сбора готовых гроздей проходит115-125 дней от начала распускания почек. Морозы до -22 градусов этому винограду не страшны. В южных регионах гибрид выращивается открытым способом и на зиму тоже не укрывается от мороза.

Виноград «Страшенский»столовый, среднего срока созревания. Вегетационный период длится 140-150 дней. Гибрид проявляет отличную стрессоустойчивость, является лидером среди засухоустойчивых сортов, крупноплодный, урожайный, с хорошим вкусом. В южных регионах выращивается как неукрывной.

Гибридная форма «Талисман» получена при селекции из родительской пары «Фрумоаса Албэ» и «Восторга». Виноград среднего срока созревания, имеет вегетационный период 130-140 дней и готов к сбору в первой декаде сентября. Наилучшие вкусовые качества проявляются у него после двух- или трехнедельной выдержки на кустах, после максимального набора сахаров.

Характеризуется «Талисман» однополым женским типом цветения, поэтому часто подвержена горошению и требует дополнительного опыления.

Гибрид как засухо- ,так и морозоустойчивый, выдерживает -25 градусов. В южных регионах выращивается как неукрывной сорт.

Куст «Белого Великана» быстро растет и развивает свою древесину. Сезонное вызревание древесины лоз имеет высокие показатели и составляет 80-90%. Растение нуждается в тщательном уходе, так как дает много побегов и пасынков.

Читать еще:  Чем кормить цыплят с первых дней жизни в домашних условиях

Лист у «Белого Великана» темный, преимущественно средних размеров, складчатый, с тыльной стороны гладкий или с небольшой опушкой.

Обрезка «Белому великану» нужна средняя или короткая. Оставляют по 5-6 рожков с 4-6 глазками. Нагрузка кустов 20 плодовыми почками является оптимальной. Длинные тяжелые грозди этого гибрида очень хорошо вызревают, если оставлять на каждом побеге по одной кисти. Больше двух кисточек на одном побеге затягивают сроки созревания урожая со всего куста более, чем на месяц. Еще один минус перегрузок — это плохое вызревание древесины и потеря урожайности растения на будущий год.

Форма «Белый великан» имеет обоеполое строение цветка, хорошо опыляется и не горошит.

Куст имеет большую силу роста. Лоза вытягивается за сезон до 5 метров и больше, дает много пасынков и побегов. Вызревание древесины очень хорошее 80-85%. Обязательно проводится чеканка лозы, причем не позднее, чем за 2-3 недели до сбора урожая.

Особенностью сорта «Талисман» является то, что лоза любит длинную обрезку. Оптимально обрезать ветви на 14-18 почек. Примерно на кусте оставляют по 6-8 лоз. Нагрузка на куст 60-65 плодовых глазков.

Листья среднего размера, темные, пятиконечные, сильно изрезанные по краю. Тыльная сторона листа гладкая или с небольшой опушкой, а наружная мелкопещеристая.

Куст формирует много завязей, поэтому следует проводить на нем нормирование кистей, оставляя по 2-3 на плодовом побеге и удаляя все остальные.

Куст «Страшенского» обладает высокой силой роста. Ежегодный прирост стеблей 5-7 метров. Сезонное вызревание древесины лоз имеет высокие показатели и составляет 80%. Побегов и пасынков дает много. Эти качества делают его очень выгодным для подвоя других сортов.

Лист у «Страшенского» темный, преимущественно средних размеров, слабоскладчатый, имеет небольшую белую опушку с тыльной стороны.

Обрезка растению нужна средняя или короткая. Оставляют по 5-6 рожков с глазками. Нагрузка кустов 20 плодовыми почками является оптимальной. Вовремя формирования кистей удаляют каждую третью с плодовой стрелки, так как сорт имеет большие грозди, и перегрузка куста приведет к повышению заболеваемости и потере урожайности.

Форма «Консул» имеет обоеполое строение цветка, хорошо опыляется. Горошит этот гибрид, если не проводить нормирование кистей. Кусты винограда «Страшенский» морозостойкие, выдерживают -24-25 градусов. Урожайность 20-25 килограмм с куста.

На кустах формируются длинные грозди по 30-40 см, некоторые из них достигают 50 сантиметров. Вес разный: от 700 до 1500, а иногда достигает 3500-4000 граммов. По форме гроздь как удлиненный цилиндр, состоит из трех примерно равных частей.

Вызревание в них проходит неравномерно. Верхняя часть кисти немного толще остальных, ягоды в ней, как правило, вызревают первыми. Средняя часть обычно сильно прорежена и в ней меньше всего ягод. Нижняя часть грозди всегда запаздывает с созреванием, хотя ягод в там больше чем в середине.

Кисти средней плотности.

Чтобы ускорить созревание гроздей и улучшить их товарный вид их подрезают во время цветения, удаляя нижнюю треть грозди.

Гроздь у «Талисмана» красивая, конической формы с лопастями, плодоножка удлиненная. Кисть умеренной плотности или рыхлая, длиной 20-30 сантиметров. Весит в среднем 0,5 — 1,2 килограмма, иногда достигает 2,0 килограммов.

Ягоды в кисти редко выровнены по размеру, округлой оливовидной формы. Длина порядка 25-40 миллиметров, ширина – 20-30 миллиметров. Виноградины достигают веса 14-25 граммов. Окрас ягод от бело-зеленого до, янтарно-желтого.

Виноград «Белый великан» выкармливает очень «богатые» гроздья, длина которых по 30-40 см, некоторые из них еще длиннее. Вес может варьировать от 700 до 1500, а иногда достигает 2000 граммов. Форма кисточек напоминает удлиненный конус, по сторонам обычно разрастаются по два крылышка. Состоит кисть из трех примерно равных частей.

Вызревание в них проходит равномерно. Верхняя часть кисти немного толще остальных, ягоды в ней, как правило, вызревают первыми. Средняя часть обычно прорежена и в ней меньше ягод. Нижняя часть грозди иногда запаздывает с созреванием. Кисти средней плотности или плотные, но ягоды не давятся в грозди.

Ягоды «Консула» крупные, шаровидной формы, выровнены в кисти. Диаметр может быть 2,5-3,2 сантиметра. Вес ягодки тоже варьирует от 8 до 15 граммов. Цвет от темного фиолетового до черного с белым пруиновым налетом. Сама мякоть светлая, сочная, сладкая, желейная.Косточки, их от 2 до 4 в каждой ягоде, легко разжевываются.

Вкус у «Страшенского» не содержит муската, обычный, но приятный и гармоничный,в стадии полной спелости – с фруктовыми нотками. Сахаронакопляемость 17-19%, при кислотности 6-7 г/л. Дегустационная оценка 8 баллов.

Виноград «Консул» подвержен нападению птиц, пчел и ос, поэтому его гроздья помещают в мешочки из мелкосетчатого материала или из марли в начале периода окрашивания ягод.

Ягоды «Белого Великана» крупные, шаровидной или эллипсоидной формы, выровнены в кисти. Диаметр может быть 2,8-3,3 сантиметров. Вес ягодки варьирует от 8 до 15 граммов, в среднем 12 грамм. Цвет зеленовато-желтый с белым пруиновым налетом. Сама мякоть светлая, хрустящая, сладкая, сочная. Косточки, их от 2 до 4 в каждой ягоде, легко разжевываются.

Читать еще:  Виноград галбена ноу описание сорта фото отзывы

Вкус у «Белого Великана» не содержит муската, обычный, но приятный и гармоничный, в стадии полной спелости – с фруктовыми нотками. Сахаронакопляемость 18-20%, при кислотности 7-8 г/л. Дегустационная оценка — 8 баллов.

Виноград «Белый великан» подвержен нападению птиц, пчел и ос, поэтому его гроздья помещают в мешочки из мелкосетчатого материала или из марли.

Сорт «Белый великан» отлично подходит для употребления в сыром виде и в виде консервации на зиму. Ягода содержит много сока и сахаров, поэтому при заготовках соков и компотов хозяйки почти не добавляют сахар. Как винный материал «Белый великан» не используют, так как жалко давить на вино большие вкусные ягоды столового винограда, когда есть множество технических сортов.

Товарность у «Белого Великана» хорошая. Он обладает большими гроздями, средний вес которых более 1,0 килограмма и красивой крупной ягодой с гармоничным вкусом. Пользуется повышенным спросом на рынке. «Белый великан» можно транспортировать на далекие расстояния, он не теряет ягод при перевозке и не лопается.

Сорт «Страшенский» предназначен для употребления в сыром виде и очень хорош как столовый сорт. Также в ягодах много сока, поэтому из него можно готовить вино, а также соки, компоты и другие сладкие заготовки.

Товарность у «Страшенского»хорошая. Он обладает большими гроздями,средний вес которых 1,0 кгикрасивой крупной ягодой с гармоничным вкусом. Пользуется спросом на рынке. Однако гибрид не выдерживает длительную транспортировку.

Благодаря своим внешним и вкусовым качествам гибрид «Талисман» является товарным сортом. Он спокойно переносит транспортировку на небольшие расстояния, держит гроздь и не лопается от перевозок. Хранится эта форма очень хорошо, выдерживая в холодильных камерах от 4 до 6 месяцев при постоянной температуре 8 градусов.

«Талисман» — это столовый сорт, но из него получается прекрасное вино. Также ягоды можно перерабатывать и делать различные консервы на зиму.

Сводная таблица характеристик гибридной формы

Несмотря на то, что «Талисман» имеет цветок с однополым типом строения, его успешно выращивают, применяя некоторые хитрости агротехники.

 • Избежать проблем с искусственным доопылением легко, подсадив поблизости куст с обоеполым цветком и сходным сроком цветения. Отлично зарекомендовало себя соседство «Талисмана» с «Одесским сувениром», «Изабеллой» и др.
 • Также можно перед цветением и во время обрабатывать кисти препаратами с повышенным содержанием бора и цинка. Это такие препараты как «БороПлюс», «Завязь» и тому подобные.
 • Хороший эффект опыления проявляется и после обработки препаратом «Гедерелин» в концентрации 50мг/л. После такого опыления завязь не будет осыпаться и ягоды сформируются без семян.

Особенности ухода за сортом

Условно все сорта делят на четыре группы:

 • Столовые, предназначенные для употребления в пищу.
 • Винные, уже понятно из названия для чего они нужны.
 • Для сока.
 • Для изюма.

Характеристика

Сорт Византия относят к столовой форме винограда. Одно является среднеспелым растением, срок созревания которого – сто двадцать – сто тридцать дней. Кусты винограда достигают огромных размеров, т.к. он сильнорослый. Сам куст мощный, отличается качественным вызреванием лозы. Цветок у растения обоеполый, поэтому с опылением проблем не будет.

Виноград сорта Византия дает грозди средним весом 1 кг

Плюсы этого сорта:

 • Морозостойкий. Выдерживает морозы до минус двадцать четырех градусов, что плюс для винограда, виноград все же предпочитают расти в тепле.
 • Редко болеет. У него устойчивость к болезням.
 • Хранится и транспортируется. Этот виноград имеет отличный товарный вид. Ее на рынке покупают лучше всех черно окрашенных. К тому же она прекрасно хранится и не портится при транспортировке

Очень высоко ценится форма «Белый великан» за свою устойчивость к болезням. В обычные годы можно выращивать этот гибрид не опасаясь поражения серой гнилью, милдью и оидиумом. В периоды эпидемий этих болезней достаточно провести два-три профилактических опрыскивания для спасения виноградника. Отлично подходит для такой обработки новый современный препарат «ФольконПлюс» и другие химические средства защиты.

Выделим особенности ухода за сортом «Страшенский»:

 • Высадку нового растения в грунт нужно проводить весной.
 • Нагрузка на отдельный куст не более 20 плодовых почек.
 • Противогрибковые опрыскивания лозы после каждого дождя.
 • Обязательно нормирование количества кистей по 1-2 на побеге.
 • Обламывание ненужных побегов, появившихся из прикорневой и стволовой части стебля, чтобы питание не уходило на них за счет гроздей.
 • Также необходимо прищипывание длины гроздей на одну треть во время цветения.
 • Прищипывание пасынков на 1-2 листочка, особенно в районе гроздей.
 • Чеканка кустов в августе, примерно за месяц до полного созревания ягод, чтобы успела вызреть лоза.
 • Начинающие окрашиваться грозди необходимо защищать от летающих насекомых и птиц.
 • В холодных регионах нужно укрывать на зиму.

Источники:

http://poradum.com/sad-i-gorod/vinograd-sortu-vizantiya-opis-foto.html
http://selomoe.ru/vinograd/sorta-vizantiya.html
http://gidsad.ru/vinograd-sorta-vizantiya-opisanie-foto/

голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии